לתיאום פגישת ייעוץ חייגו מיידית:
072-33-80-893
לתיאום פגישה ראשונית:

"

"


המלצה:

"ברצוני להודות לך על התמיכה, המסירות, הנתינה ובעיקר, הרצון הטוב לסייע ככל יכולתך.
קיבלת אותי בהתראה קצרה וסיפקת לי בטחון לכל אורך המשפט. תודה לך!"

 

הגירה וחטיפות ילדים


סעיף 3 לאמנת האג קובע מהם התנאים לקיומה של חטיפת קטין והמחייבים הפעלה של חובת ההחזרה. "הרחקתו או אי החזרתו של ילד תיחשב לא כדין כאשר:

(א) יש בהן הפרת זכויות המשמורת המוענקות לאדם, למוסד או לכל גוף אחר, בין במאוחד ובין בנפרד, על פי דין המדינה שבה היה מקום מגוריו הרגיל של הקטין סמוך לפני הרחקתו או אי החזרתו.
(ב) בעת ההרחקה או אי ההחזרה הופעלו אותן זכויות בפועל, בין במאוחד ובין בנפרד, או שהיו מופעלות כך אלמלא ההרחקה או אי ההחזרה.

זכויות המשמורת הנזכרות בסעיף קטן (א) יכול שיקבעו במיוחד מכוח הדין, החלטה שיפוטית או מנהלית או הסכם בעל תוקף משפטי על פי דין אותה מדינה".מכתבי המלצה

מאמרים

מטרתה של אמנת האג הינה קביעת הסדר בין מדינות אשר נועד להילחם בתופעה לפיה הורחקו ילדים ממקום מגוריהם הרגיל על די אחד משני ההורים וקביעת עובדות בנוגע למשמורת של קטין באופן חד צדדי שלא בהסכמה ושלא על דעתו של ההורה השני.

מדינת ישראל חתמה על האמנה, וחוק אמנת האג אימץ את האמנה כלשונה.

האמנה מורה על השבתם המיידית של ילדים למקום מגוריהם הרגיל והקבוע כאשר מתקיימים התנאים המפורטים בה.  האמנה מגדירה מקרים חריגים ספציפיים בהם ישנה אפשרות לבית למנוע החזרת הילדים או לדון במשמורת .

הכלל הבסיסי  בהפעלת האמנה הוא החזרה מיידית של הקטין למדינה ממנה נחטף וזאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו. בית המשפט שידון בשאלת המשמורת ובשאלת טובת הקטין הוא בית המשפט של מדינת המוצא.

הנחת היסוד עליה מבוססת אמנת האג, הינה כי עצם הרחקתו של הקטין מן הורה אחד ע"י ההורה השני למדינה אחרת, מהווה פגיעה בטובתו של הקטין, לכן נקבע המנגנון להשבת הקטין למקום מגוריו הקבוע והרגיל תוך הבטחת זכויות המשמורת של ההורה העותר להשבת הקטין.

האמנה קובעת חריגים לחובת ההחזרה:  א. אי הפעלת זכות המשמורת של ההורה הנחטף, או הסכמתו לחטיפה, או השלמתו עם החטיפה.ב. חשש חמור לגרימת נזק לקטין .ג. התנגדות הקטין .ד.  החזרה שאינה מותרת על פי עקרונות היסוד של המדינה המתבקשת-הנחטפת. עם הוכחת אחד מארבעת החריגים, מתבטלת חובת ההחזרה לאלתר. נטל ההוכחה לקיומם של החריגים, מוטל על ההורה החוטף המתנגד להחזרה והטוען לקיום החריגים. 
 
 

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לפגישה ראשונית
חייגו 072-33-80-893
או מלאו פרטיכם בטופס:

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לתיאום פגישה ראשונית חייגו 072-33-80-893 או מלאו פרטיכם בטופס:

 

 


כתובת: רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב
location, location, map, marker, pin
טלפון: 072-3380-893  נייד: 052-3597978
phone4, phone, contact, telephone, support, call
פקס: 077-2060172 
print, print, printer
דוא"ל: t.avidanlaw@gmail.com
 
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter