לתיאום פגישת ייעוץ חייגו מיידית:
072-33-80-893
לתיאום פגישה ראשונית:

"

"


המלצה:

"ברצוני להודות לך על התמיכה, המסירות, הנתינה ובעיקר, הרצון הטוב לסייע ככל יכולתך.
קיבלת אותי בהתראה קצרה וסיפקת לי בטחון לכל אורך המשפט. תודה לך!"

 

זכויות הירושה לידועים בציבור

 סעיף 55 לחוק הירושה, מתייחס לקשר עמוק של שיתוף בין הצדדים הנותנים מקום לחשוב שאילו ביקש בן הזוג האחד מבן הזוג השני בעודו בחיים לרשום על שמו או לצוות לו חלק מנכסיו, היה זה נענה לכך ברצון כדי להבטיח לו את מה שהיה מגיע לו אילו היה נשואים כחוק.

יש להדגיש, כי העובדה שנתמלאו דרישות הסעיף לחיי משפחה ומשק בית משותף, אין בהם די, אלא אם כן הם התקיימו עד לפטירתו של אחד מבני הזוג ממש.

 עוד נקבע כי במידה שאחד מיסודות אלה התערער לפני מותו של אחד מבני הזוג, אפילו היה זה קיים זמן רב קודם לכן– הרי שהוראת סעיף 55 הנ"ל לא תחול עוד. 

ודי אפילו, שזה התערער מספר שבועות לפני הפטירה. 


מכתבי המלצה

מאמרים

סעיף 55 לחוק הירושה תשכ"ה – 1965 קובע ארבעה תנאים לפיהם קמה זכות הירושה כשמדובר בבני זוג שאינם נשואים- קרי: ידועים בציבור:

א. אין הוראה אחרת מפורשת או משתמעת בצוואת המוריש  

ב. חיי משפחה  

ג. משק בית משותף

 ד. בשעת הפטירה אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר.  

 

הפסיקה התייחסה לחמישה מאפיינים עיקריים המחילים את חוק הירושה על ידועים בציבור:

א. ההיבט האינטימי – יחסי אישות בין בני הזוג. היבט זה נכלל בפרמטר הראשון של "חיי משפחה" בסעיף 55 לחוק הירושה. ב. ההיבט האמוציונאלי – שהשניים רואים עצמם כבני זוג, להבדיל מהשאלה כיצד הקשר ביניהם נראה כלפי חוץ. גם מאפיין זה נכלל בפרמטר הראשון של חיי משפחה שבסעיף 55 לחוק הירושה.ג. ההיבט הכלכלי – משק בית משותף. הפרמטר השני שנדרש בסעיף 55 לחוק הירושה.ד. כוונת קביעות – כוונה לקשירת קשר קבע. מאפיין זה נכלל בפרמטר הראשון של "חיי משפחה" שבסעיף 55 לחוק הירושה.ה. היבט הכשירות – בני הזוג אינם נשואים לאחר. הפרמטר השלישי הנדרש בסעיף 55 לחוק הירושה".

זכות הירושה מתוקף סעיף זה אינה תלויה בתנאי נוסף לבד מהתנאים לעיל או בכוונה כזו או אחרת של בן הזוג שנפטר.

הדרישה לחיי משפחה  תנאי זה פורש בפסיקה כמורכב מחיים אינטימיים כמו בין בעל ואשתו, המושתתים על אותו יחס חיבה, אהבה, מסירות ונאמנות המראים שבני הזוג קשרו גורלם זה בזו.  משק בית משותף משק בית משותף פירושו לא סתם ניהול משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור ענייני, אלא כפועל יוצא וטבעי מחיי המשפחה המשותפים, כפי שנהוג בין בעל ואישה הדבקים זה בזה בקשר של גורל חיים.

הפסיקה התייחסה גם למקרים בהם הקשר נפסק מפאת גורמים אובייקטיביים שאינם בשליטת הצדדים, כגון אשפוז של אחד הצדדים עקב מחלה ואפילו אשפוז ארוך ביותר – הרי שבמקרה כזה אם נפסקו בפועל המגורים המשותפים, אולם הקשר ביניהם, הנפשי והרגשי לא נותק – ניתן להמשיך וליחס להם המשך קיום "חיי משפחה במשק בית משותף".
 
 

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לפגישה ראשונית
חייגו 072-33-80-893
או מלאו פרטיכם בטופס:

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לתיאום פגישה ראשונית חייגו 072-33-80-893 או מלאו פרטיכם בטופס:

 

 


כתובת: רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב
location, location, map, marker, pin
טלפון: 072-3380-893  נייד: 052-3597978
phone4, phone, contact, telephone, support, call
פקס: 077-2060172 
print, print, printer
דוא"ל: t.avidanlaw@gmail.com
 
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter