לתיאום פגישת ייעוץ חייגו מיידית:
072-33-80-893
לתיאום פגישה ראשונית:

"

"


המלצה:

"ברצוני להודות לך על התמיכה, המסירות, הנתינה ובעיקר, הרצון הטוב לסייע ככל יכולתך.
קיבלת אותי בהתראה קצרה וסיפקת לי בטחון לכל אורך המשפט. תודה לך!"

 

חד מיניים


צו הגנה
בית המשפט לענייני משפחה קבע שזוג לסביות נחשבות כבנות זוגכמשמעו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, ולבקשת העותרת הוציא צו הגנה כנגד בת זוגה שהשתמשה באלימות.
זכויות הנצחה
מדובר בזוג בני אותו המין אשר חיו יחדיו במשך 7 שנים, עד למותו של הקצין ממחלה קשה.שר הביטחון החליט להכיר בעותר כבן משפחתו של הקצין שנפטר, לצרכי הנצחה.
קבלת הטבה לבן זוגו של עובד
נקבע כי הטבה לה זכאי בן זוגו של עובד אל על, בין אם בני הזוג נישאו ובין אם בני הזוג חיים כידועים בציבור, צריכה להינתן גם כאשר מדובר בעובד אשר חי עם בן זוג מאותו המין.
בית המשפט קבע כי הרעיון המונח ביסודה של מתן טובת הנאה הוא החיים המשותפים לתקופה מסוימת, ולכן שלילתה של טובת הנאה זו מבן זוג מאותו המין מהווה פגיעה בשוויון והפליה אסורה בתנאי העבודה על רקע נטייה מינית.
אישור והסכם ממון
בית המשפט נדרש להכריע האם בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם שנערך בין בני זוג מאותו המין.
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי לפי לשון החוק,פרשנותו ותכליתו, הגדרת "בן משפחה" חלה על כל הזוגות, בין הנשואים ושאינם נשואים, יהיה מינם אשר יהיה ותהיה נטייתם המינית אשר תהיה.
במקרה אחר, נתן בית המשפט לענייני משפחה תוקף של פסק דין להסכם ממון של בני זוג מאותו מין, תוך שקבע כי המונח "בני זוג"בחוק יחסי ממון בין בני זוג, מתייחס גם לבניזוג מאותו מין.
חשוב לציין, כי חרף האמור לעיל, ההכרה בזוגות חד-מיניים כידועים בציבור עדיין לוקה בחסרו לצד הפסיקה המתוארת לעיל, ישנה פסיקה נגדית השוללת הכרה זו.


מכתבי המלצה

מאמרים

מעמדם של זוגות חד מיניים | עו"ד רויטל אבידן

חרף העובדה כי בשנים האחרונות חלה עליה במספר המשפחות האלטרנטיביות, כאלה שאינן מורכבות מגבר ואישה שנישאו כדת וכדין, וחרף העובדה כי יחס החברה כלפי זוגות חד מיניים השתנה משמעותית, נישואים חד מיניים אינם מוכרים רשמית בישראל.

במדינת ישראל, לא קיימת חקיקה המחייבת את בית המשפט לתת תוקף של פסק דין להסכם חיים משותפים עם בני זוג מאותו המין או להכיר בנישואים אזרחיים בין בני זוג חד-מיני. עם זאת, קיימים מקרים שהפסיקה מכירה בנישואים אזרחיים חד-מיניים שנערכו בחו"ל או בבני זוג חד-מיניים המוגדרים כידועים בציבור.
עם השנים, בתי המשפט הכירו בזכויות שונות הנובעות מהחיים המשותפים בין בני זוג גבר ואישה, וזאת גם כאשר בני הזוג אינם נשואים (=ידועים בציבור). הכרה זו, פתחה את הפתח להכרת בתי המשפט גם בזכויות שונות הנלוות לחיים המשותפים בין בני זוג חד מיניים, תוך ניסיון להשוות את מעמדם למעמדם של ידועים בציבור, אולם המחוקק נמנע משינוי חקיקתי מהותי, אשר יהא בו כדי לקבוע סטטוס חדש, וזאת בעיקר מטעמים פוליטיים ודתיים.

כך, ניתן למצוא בפסיקה ובהנחיות היועמ"ש, התייחסות לזכויות הבאות:

אימוץ ותרומת ביצית

נושא האימוץ ותרומת הביצית עבור זוגות חד-מיניים בישראל אינו מעוגן בחוק,אך קיימות הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה שנוגעות לנושאים הללו:

עבור זוגות חד-מיניים, ניתן לאפשר לבן או לבת זוג בני אותו המין לאמץ את ילדו, הביולוגי או המאומץ של בן או בת זוגם. בנוסף אין מניעה חוקית לאשר לבני או בנות זוג מאותו המין לאמץ ילד זר,בכפוף לשיקולי טובת המאומץ, כפי שנהוג בכל הליך אימוץ.

עבור בנות זוג החולקות משק בית משותף, קיימת האפשרות , כל עוד הביצית נשאבה במסגרת טיפולי הפריה באופן חוקי. הנחיה זו תקפה כל עוד התרומה נעשית בהסכמה ולא מעורב בה סחר בביציות.

מיסוי מקרקעין
היועץ המשפטי לממשלה פרסם הנחיה לפיה המונח "בני זוג" לצורך סעיף 62(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, כולל גם זוג בני אותו המין. הזכות לפטור ממס שבח מקרקעין וממס רכישה לה זכאים בני זוג בעת העברת דירה מהאחד לשני תחול גם על זוגות בני אותו המין.

רישום הזוגיות במרשם האוכלוסין
בני זוג מאותו המין, אשר ערכו טקס נישואין אזרחי מחוץ לישראל,המוכר באותה מדינה בה נערך, הורשו להציג את תעודת הנישואין בפני פקיד הרישום במינהל האוכלוסין, ולשנות את רישומם במנהל האוכלוסין מרווק לנשוי.

הזכות לרשת
בית המשפט קבע כי בני זוג בני אותו המין, אשר ניהלו אורח חיים זוגי וחיו כידועים בציבור, רשאים לרשת האחד את השני במותם, מכוח סעיף 55 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

הפרשנות למונח "איש ואישה" צריך להתאים עצמו לשינויים החברתיים. הכרה בזכויות הירושה של ידועים בציבור בני אותו המין הינה צעד מתבקש מהמצב המשפטי הנוכחי.

זכאות לתגמולים ולתשלומי פנסיה
בית הדין לעבודה קבע כי בני זוג חד מיניים נחשבים כבני זוג וכידועים בציבור, כך שלאחר מותו של אחד מבני הזוג, זכאי בן הזוג השני לגמלת הפנסיה ולקצבת שארים.
 
 

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לפגישה ראשונית
חייגו 072-33-80-893
או מלאו פרטיכם בטופס:

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לתיאום פגישה ראשונית חייגו 072-33-80-893 או מלאו פרטיכם בטופס:

 

 


כתובת: רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב
location, location, map, marker, pin
טלפון: 072-3380-893  נייד: 052-3597978
phone4, phone, contact, telephone, support, call
פקס: 077-2060172 
print, print, printer
דוא"ל: t.avidanlaw@gmail.com
 
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter