לתיאום פגישת ייעוץ חייגו מיידית:
072-33-80-893
לתיאום פגישה ראשונית:

"

"


המלצה:

"ברצוני להודות לך על התמיכה, המסירות, הנתינה ובעיקר, הרצון הטוב לסייע ככל יכולתך.
קיבלת אותי בהתראה קצרה וסיפקת לי בטחון לכל אורך המשפט. תודה לך!"

 

מהי מתנה


כשמדובר במתנה כספית, פעמים רבות נותן המתנה חוזר בו מנתינתה וטוען כי נתן הלוואה. בדין הכללי נקבע כי חובת ההוכחה חלה על הטוען למתנה, וזאת כל עוד הצדדים הם זרים זה לזה או מצויים במערכת היכרות רחוקה כלשהי. לעומת זאת העברת כספים בין קרובי משפחה מן הדרגה הראשונה, עת קיימת תלות מסוימת בין הנותן לבין המקבל, נחשבת כנתינה טבעית. בנסיבות אלה חלה חזקה הפוכה בדבר הכוונה ליתן מתנה.
בפסיקת בתי המשפט נקבע שאין בן זוג יכול לטעון כנגד משנהו כי נתינה שניתנה על ידו במהלך הנישואין הינה בגדר מתנה על תנאי אשר יש להחזירה עם סיומה של מערכת היחסים שבין בני הזוג, אלא אם כן בעת הנתינה הותנה תנאי מפורש כי תוחזר עם פקיעת הנישואין. תנאי שכזה לא יוסק מכללא !


מכתבי המלצה

מאמרים

מתנה היא הקניית נכס מכל סוג, מקרקעין, מטלטלין ו/או זכויות,שלא בתמורה.

המתנה עוברת לחזקת הצד המקבל תוך הסכמה בין הצדדים שהנכס ניתן במתנה.

על צדדים המבקשים לערוך ביניהם הסכם מתנה, מוטלת הדרישה המהותית, לערוך אותו בכתב.

בפסיקה הובהר שמי שמבקש להתנות מתנה בתנאי מתלה או בתנאימפסיק חייב לעשות כן בצורה מפורשת, שכן ההנחה היא שמתנה שהוקנתה היא סופית ולא  ניתן לחזור ממנה.

כשמדובר במתנה מסוג מקרקעין, טעונה המתנה גם רישום בהתאם לחוק המקרקעין, שכן עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות. מרגע שנרשמה עסקת המתנה במרשם המקרקעין – נותן המתנה לא יהיה רשאי לחזור בו ממנה.

על חוזה המתנה חלות הוראות חוק המתנה, ובהעדר הסדר ספציפי בחוק הנ"ל, יחולו ההוראות הכלליות של דיני החוזים החלות על כל החוזים לסוגיהם.

לדברי פרופ´ ראבילו: "עד לרגע קיום המתנה רשאי הנותן לחזור בו ממנה. יש לו שהות נוספת לשקול את צעדיו. לאחר שהמתנה נגמרה בהקניה, אין הנותן יכול עוד לחזור בו מהמתנה, והמתנה תהיה בלתי חוזרת כמו כל חוזה אחר".
 
 

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לפגישה ראשונית
חייגו 072-33-80-893
או מלאו פרטיכם בטופס:

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לתיאום פגישה ראשונית חייגו 072-33-80-893 או מלאו פרטיכם בטופס:

 

 


כתובת: רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב
location, location, map, marker, pin
טלפון: 072-3380-893  נייד: 052-3597978
phone4, phone, contact, telephone, support, call
פקס: 077-2060172 
print, print, printer
דוא"ל: t.avidanlaw@gmail.com
 
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter