לתיאום פגישת ייעוץ חייגו מיידית:
072-33-80-893
לתיאום פגישה ראשונית:

"

"


המלצה:

"ברצוני להודות לך על התמיכה, המסירות, הנתינה ובעיקר, הרצון הטוב לסייע ככל יכולתך.
קיבלת אותי בהתראה קצרה וסיפקת לי בטחון לכל אורך המשפט. תודה לך!"

 

עיכוב יציאה מן הארץ


הכבדה יתרה מעל הנדרש, בעניין המצאת ערבויות, חורגת מהמטרה שלשמה נקבעות ערבויות בעניין זה ומפרה את האיזון הראוי של אמת המידה החוקתית.אין מניעה שהחייב ימציא נכס מקרקעין כבטוחה לחיוב המזונות בתוספת ערובה נוספת, שתאפשר גביית המזונות השוטפים עד למימוש בפועל של נכס המקרקעין, שמטיבו - מימושו אינו מיידי.

אם החייב משלם את תשלומי המזונות כסדרם, עדיין ניתן להוציא את הצו?
הפסיקה קבעה לא אחת כי גם אם החיוב הכספי או החיוב של המזונות השוטפים שולם כסדרו ואין יתרת חובה בהוצאה לפועל - אין מניעה ליתן סעד של עיכוב יציאה מהארץ כנגד החייב בגין חיובי המזונות או חיובים כספים אחרים, שנושאים פני עתיד ושנקבעו בפסק הדין .פסק הדין, המבוצע בהוצאה לפועל, ניתן לאחר בירור מלא של זכויות הצדדים והוראת סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל חלה גם על חיובים עתידיים, שנקבעו בפסק הדין . לקטגוריה זו ניתן לסווג גם פסק דין למזונות, שמטיבו מתפרש על פני תקופה ממושכת בעתיד.


מכתבי המלצה

מאמרים

צו עיכוב יציאה מן הארץ בשל קיומה של חובת תשלום מזונות

סעיפים 14 (א) ו-(ג) לחוק ההוצאה לפועל, מהווים הבסיס החוקי למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ בשל קיומו של חוב.

הוראת חוק זו אינה מבחינה בין חיוב מזונות לבין חיובים אחרים. אין אמות מידה מקלות כאשר דנים בביצוע פסק דין למזונות.

סעיף 14 קובע שני תנאים לצורך הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד החייב: (1) קיים יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ. (2) יציאתו של החייב עלולה לסכל או להכביד על ביצוע פסק הדין. בכל בקשה למתן צו לעיכוב יציאה מן הארץ- מתנגשות שתי זכויות : מול זכותו של החייב לצאת מהארץ ניצבת זכות הזוכה לממש את זכות הקניין שלה בחוב פסוק.
 

אז מה צריך להוכיח?

הפסיקה קבעה כי גם אם ניתן לאסור על יציאתו של החייב מהארץ שומה על ראש ההוצאה לפועל לבדוק אפשרויות חלופיות פחות חמורות להבטחת ביצוע פסק הדין, וזאת על ידי הפקדת ערבויות להבטחת גביית החוב.

נקבע כי המונח "יציאה"מתייחס אל הרגע המסוים בו עומד האדם לעזוב את הארץ. אין לפרש את סעיף 14 (א) לחוק ההוצאה לפועל כמתייחס אך ורק לעזיבת קבע או לעזיבה לתקופה ממושכת.

איזה ערבויות יכול להפקיד החייב?

הזכות ליציאה מהארץ היא זכות חוקתית וככזו משפיעה גם על טיב הערבויות, שנדרש חייב להפקיד כדי לצאת מהארץ.

נפסק כי, במסגרת מתן הערבויות אין לחייב את החייב ליתן ערבות בלעדית של שני ערבים, שיציאתם מהארץ תעוכב. 
 
 

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לפגישה ראשונית
חייגו 072-33-80-893
או מלאו פרטיכם בטופס:

מומחית לדיני משפחה-גירושין, ירושות וצוואות

072-33-80-893 | 

לתיאום פגישה ראשונית חייגו 072-33-80-893 או מלאו פרטיכם בטופס:

 

 


כתובת: רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב
location, location, map, marker, pin
טלפון: 072-3380-893  נייד: 052-3597978
phone4, phone, contact, telephone, support, call
פקס: 077-2060172 
print, print, printer
דוא"ל: t.avidanlaw@gmail.com
 
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter